Litt om HCM

        (N) Morenos  Maine Coon    


 


                                    Vakre Surnadalsfjorden i kveldsskummring   

Litt om HCM

       Her kommer litt om HCM.

       Gjengitt med tillatelse av :

       Katarina Storli, veterinær. Spesialist i hunden og kattens sykdommer.

       Daglig leder Lørenskog Dyreklinikk.

     

betyr at en bære ikke alltid utvikler sykdomen til tross for at det er et dominant gen. Gjennom målrettet avlsarbeid kan man

redusere antallet syke katter i avl, og dermed resusere antallet syke katter i fremtiden.

For å oppnå gode resultater med avlsarbeide er det viktig at flest mulig katter som brukes i avl blir testet og et anbefalt

screeningprogram blir fulgt.


  Symptomer

  Ikke alle katter med HCM viser symptomer. De vanligste symptomene er pusteproblemer, slapphet, nedsatt appetitt. Noen

   katter dør plutselig uten noen symptomer på forhånd. En vanlig komplikasjon til HCM er blodpropp. Pga. forandret

   omløpsmønster i hjertet kan det dannes små blodklomper som setter seg fast i blodårene og stopper blodtilførselen.

   Vanligste stedet for slke blodpropper er i den store hovedpulsåren, rett foran der den deler seg opp til bakbeina. Kattene

   blir dermed lammet i bakbeina.

   Noen katter får en suselyd som kan høres med stetoskop.Det finnes også andre forandringer i hjertet som kan gi en slik suselyd.


   HCM-test med ultralyd

   Undersøkelsen tar ca 30 minutter. Kate blir veid, microchipen sjekket og man lytter på hjertelydene. Deretter studeres hjertet med

    ultralyd for å se etter fortykkede hjertemusklerområder, lekkasje på hjerteklaffene, hvordan hjertet beveger seg og hvordan

    blodstrømmningene ser ut.

    Undersøkelsen gjør ikke vondt, men katte må ligge stille under undersøkelsen. Noen få katter må få noe beroligende for å la seg 

    undersøkes.     kraftig fortykket(IVS) skillevegg

 


  Det kan også være nødvendig å ta en blodprøve av katten for å se etter andre sykdomme som kan gi lignende symptomer som HCM.


  Gentest

   På Maine Coon er det påvist en genforandring (A31P) på MYBPC3 (Myosin Bindende Protein C genet), som er forbundet med økt risiko for

   å utvikle sykdommen HCM.

   Det foreligger kommersielle gentester som kan rekvireres via veterinær.


   Det antas at omtrent 1/3 del av alle Maine Coon er bærere av A#!P mutasjonen.

   En stor del av disse katene utvikler aldri sykdommen(en studie viser 26%).


Test resultat 

HCM staus       

N/N

Normal

N/HCMmu

1,8 gang store risiko for å utvikle HCM enn N/N

HCMmu/HCMmu

18 ganger store risiko for å utvikle HCM enn N/N

  Også Katter med negativ gentest kan utvikle sykdommen HCM. En studie fant sted på 5,4% av kattene som hadde testet N/N.

  Det betyr at A31P mutasjonen ikke er den eneste faktoren som gir HCM. Andre årsaker er per dags dato ikke kjent

 

  Anbefalinger for avl.

   For Maine Coon er det utarbeidet anbefalinger med tanke på screening. Per dags dato finnes det ikke andre anbefalinger, så den

    brukes også for andre raser. Se www.pawpeds.com

   

    Jeg gir en kort oppsummering av de generelle anbefalinger neden for.

   

    Avlskatter anbefales undersøktfør de brukes i avl ved ca 1 års alder. Deretter årlig til katten har fylt  tre år. Der etter testes katten

    ved 5 års aldere og evnt. ved åtte år alder.

   

         * Katter som testes fri (og ikke har noen nære slektninger med HCM kan brukes i avl.)*

         * Katter med >HCM, uansett grad bør ikke brukes i avl.


    * (Med nære slektninger menes søsken, foreldre eller avkom)


    Ekvivokal          

    Katter med ekvivokal betyr at man har funnet noe på hjertet under undersøkelsen som ikke er normalt, det er usikkert om det er

    et tidlig stadium av HCM eller noe annet. Det betyr ikke nødvendigvis at katten kommer å utvikle HCM.Evivokal betyr akkurat

    ekvivokal. Forandringen kan også være forårsaket av andre ting som høyt blodtrykk, nyreproblemer etc.

    Katten kan også bare ha en liten forandring på grenseoområder til det som er normalt. Ny undersøkelse om 6-12 måneder vil da kunne

    vise om det er noe som utvikler seg eller om det bare dreier seg om en liten normalvariasjon.


   

  Katter med ekvivokale tester bør hånteres som følger:

   

   * Ekvivokal, yngre enn 2 år: 

    Hvis katte var yngre enn 2 år når testen ble gjenomført bør den ikke brukes i avl. Det anbefales en ny test når katten

     fylt 2år.

     

    * Ekvivokal 2-3 år:

     Hvis katten er mellom 2-3 år når testen ble gjenomført, kan et kull planlegges hvis det er nødvendig og katten ikk har hatt noe

     kull tidligere. Partneren skal da være fritestet og ikk har noen nære slektninger * med HCM. Avkom må ikke brukes i avl før den

     ekvivokale katten har blitt fritestet eller er fortsatt ekvivokal etter fylte 3 år.


    *Ekvivokal eldre enn 3 år:     

      Hvis katten er eldre enn tre år når testen ble gjenomført kan katten brukes i avl, men den må kun brukes mot en HCM fri

       partner, som ikke har noen nære slektninger med HCM*

     

    Nære slektninger til HCM katter.

   

      Hvis katten får diagnosen HCM, gjelder følgende anbefalinger for nære slektninger*:

       * Nære slektninger har fått diagnosen HCM, kattens hjerte er normalt og katten er yngre enn 2 år:

      Disse kattene bør ikke brukes i avl før de har testet fri etter fylte 2 år.

      * Nære slektninger har fått diagnosen HCM, kattens hjerte er testet normalt i alderen

         2-3 år:

          Maksimalt et kull kan planlegges, hvis katten ikk har hatt noe kull tidligere. Katten må kun brukes mot en HCM fri partner,

           som ikke har noe nære slektninger med HCM*. Kattungene bør ikke brukes i avl før foreldredyret er testet fri etter 3 år.

       * Nære slektninger har fått diagnosen HCM, kattens hjerte er testet normalt når katten

         var eldre enn 3år:

       Hvis katten eter fylte 3 år ikk har noen tegn til HCM kan den brukes i avl. Den bør pares mot en risikofri partner (ikke ekvivokal

        eller katt med nære slektninger med HCM)


      * Hvis katten har fått diagnosen ekvivokal og har nære slekninger med HCM bør man

         være ekstra forsiktig. 


      *(Med nære slektninger menes søsken, foreldre eller avkom)


        Katarina Storli

        Veterinær, Spesialist, sykdommer hund og katt.

       Lørenskog Dyreklinikk.             

       

Copyright © All Rights Reserved