Pelsfarger

        (N) Morenos  Maine Coon    


 


                                    Vakre Surnadalsfjorden i kveldsskummring   

Fargegrupper og EMS koder

      Pelsfarger:

a- Blå

b- Sjokolade

c- Lilla

d- Rød

e- Krem

f-  Skillpadde (eller svart skillpadde) 

g- Blåskillpadde

h- Sjokoladeskillpadde

j-  Lillaskillpadde

m-Karamell eller aprikos-Kun til registreringsformål

Når "m" tilføyes EMS koder for dillute colour  varianter betyr de at katten har blitt registrert i annen

organisasjon som carmel (blå, lilla, fawn+"m") eller apricot (creme, blåskillpadde, lilla skillpadde eller

fawn skillpadde + "m")

n- Svart (eller brun, brunmasket, viltfarget)

o- Sorrel (eller cinnamon, kanel)

p- Fawn

q- Sorrelskillpadde (eller cinnamonskillpadde)

r- Fawnskillpadde

s- Silver

y- Golden

w- Hvit

nt- Amber- kun tillatt på Norsk Skogkatt

at- Light Amber- kun tillatt brukt på Norsk Skogkatt

x-  ikke godkjente farger


Øyenfarge.

61- Blåøyd

62- Orangeøyd (gul hos visse raser)

63- Oddeyd  ( 1blått og 1 orange øye)

64- Grønnøyd

65- Burmaøyenfarge

66- Tonkaneserøyenfarge

67- Maskede katters øyenfarge (siameserblått)   


Ører:           

71- Rette ører

72- Krøllete ører

73- Fldete ører


Eksempel på noen betegnelser:

PER a- Blå Perser

EXO n22 Bruntabby Eksotisk Korthår

BRI w 62- Hvit/orangeøyd Britisk Korthår

BAL n 21- bruntabbymasket Balineser

SOM o- Sorrel Somali

OLH c- Lilla Orientalsk Langhår

NFO n09 23- Bruntigret og hvit Norsk Skogkatt

MCO d 09 22- Rødtabby og hvit Maine Coon


Mønster  


01- Van

02- Harlekin

03- Hvitflekk

04- Mitted- kun tillatt brukt på Ragdoll

05- Snowshoe- kun tillatt brukt på Snowshoe

09- Hvit, uten angitt mengde

11- Shaded

12- Tipped

21- Agouti (mønster kan ikke bestemmes)

22- Tabby

23- Tigret

24- Spottet

25- Ticket (ABY/SOM-mønstret)

31- Burma tegning

32- Tonkaneser- tegning

33- Masket (siameser etc)


Hale.   

Gjelder bare Manz og Cymric.

51- Rumpy

52- Rumpy riser

53- Stumpy (opp til 3 cm)

54- Longie  (lenger en 3 cm)      

     

Gruppe 1-Ensfarget-uten mønster

n - svart

a - blå


Gruppe 2 -ensfarget-uten mønster.

med hvit.

n 09 - svart/hvit

a 09 -  blå/hvit


Gruppe 3- Mønstret

n 22 - bruntabby

n 23 - bruntigre

n 24 - brunspotted

a 22 - blåtabby

a 23 - blåtigre

a 24 - blåspotted


         Gruppe 4- Mønstret med hvitt


n 09 22 - bruntabby med hvitt

n 09 23 - bruntigre med hvitt

n 09 24 - brunspotted med hvitt

a 09 22 - blåtabby med hvitt

a 09 23 - blåtigre med hvitt

a 09 24 - blåspotted med hvitt        Gruppe 5 - Rød, creme, skilpadde, med

og uten mønster, uten hvitt.


d - rød

e - creme

f  - svartskilpadde

g - blåskilpadde

d 22 - rødtabby

d 23 - rødtigre

d 24 - rødspoted

e 22 - creme tabby

e 23 - creme tigre

e 24 - cremespotted

f  22 - svartskilpaddetabby

f  23 - svartskilpaddetigre

f  24 - svartskilpaddespottet

g 22 - blåskilpaddetabby

g 23 - blåskilpaddetigre

g 24 - blåskilpaddespotted


Gruppe 6- rød, creme, skilpadde, med og uten mønster, med hvitt.


d 09 - rød med hvitt

e 09 - creme med hvitt

f  09 - svartskilpadde med hvitt

g 09 - blåskilpadde med hvitt

d 09 22 - rødtabby med hvitt

d 09 23 - rødtigre med hvitt

d 09 24 - rødspottet med hvitt

e 09 22 - creme tabby med hvitt

e 09 23 - creme tigre med hvitt

e 09 24 - cremespottet med hvitt

f  09 22 - svartskilpaddetabby med hvitt

f  09 23 - svartskilpaddetigre med hvitt

f  09 24 - svartskilpaddespotet med hvitt

g 09 22 - blåskilpaddetabby med hvitt

g 09 23 - blåskilpaddetigre med hvitt

g 09 24 - blåskilpaddespottet med hvitt

       FIFes Standarer

EMS-koder

FIFe omfatter rasekattforbund i så mange land at det er helt nødvendig å lage standar for å betegne kattens

rase og farge i stambøker og utstillingskataloger.

I 1991 ble EMS-easy-Mind systemet innført. Tidligere var det brukt ett nummer pluss evnt. en bokstav for

å betegne både rase og fargetype, men dette ble etter hvert totalt uoversiktlig.


I EMS er alle raser beskrevet med en kode som består av:

Tre bokstaver for rasen

Grunnfargen i pelsen med en bokstav, felles for alle raser

En eller flere grupper på to siffer som beskriver kattens fargemønster.


Kategori 1

EXO- Eksotisk korthår

PER-  Perser


Kategori 2

ACL-  American Curl langhår

ACS-  American korthår

MCO- Maine Coon

NFO-  Norsk Skogkatt

RAG-  Ragdoll

SBI-   Birma

SIB-   Sibirkatt

TUA-  Tyrkisk Angora

TUV-  Tyrkisk Van


Kategori 3

ABY-  Abyssiner

BEN-  Bengal

BML-  Burmilla

BRI-   Britisk Korthår

BUR-  Burmeser

CHA-  Chartreux

CRX-  Cornish Rex

CYM-  Cymric

DRX-  Devon Rex

EUR-  Europeisk korthår

GRX-  German Rex

JBT-   Japanese Bobtail

KOR-  Korat

KBL-   Kyrilisk Bobtail, langhår

KBS-   Kyrilisk Bobtail, korthår

MAN-  Manx

MAU-  Egyptisk Mau

OCI-   Ocicat

RUS-   Russian Blue

SNO-   Snowshoe

SOM-   Somali

SOK-    Sokoko

SPH-    Sphynx


Kategori 4

BAL-   Balineser

OLH-  Orientaler Langhår

OSH-  Orientaler Korthår

SIA-   Siameser

SYL-   Seychellois langhår

SYS-   Seychellios korthår


Midlertidig godkjente raser.


DSP-  Don Sphynx

PEB-   Peterbald

NEM-  Neva Masquerada


Ikke godkjente raser.


XLH- Langhår

XSH- Korthår


Om det er noe som er feil, eller mangler så si gjerne i fra. Gruppe  7 -, med og uten mønster.


ns - sortsmoke

as - blåsmoke

ds - rødsmoke

es - cremesmoke

fs - svartskilpaddesmoke

gs - blåskilpaddesmoke

ns 22 - sortsølvtabby

ns 23 - sortsølv tigre

ns 24 - sortsølv spottet

as 22 - blåsølv tabby

as 23 - blåsølv tigre

as 24 - blåsølv spottet

ds 22 - rødsølv tabby

ds 23 - rødsølv tigre

ds 24 - rødsølv spottet

es 22 - cremesølv tabby

es 23 - cremesølv tigre

es 24 - cremesølv spottet

fs  22 - sortskilpadde silvertabby

fs  23 - sortskilpadde tigre

fs  24 - sortskilpadde sølvspottet

gs 22 - blåskilpadde tabby

gs 23 - blåskilpadde tigre

gs 24 blåskilpadde spottet


Gruppe 8 - sølv, med og uten mønster med hvitt.


ns 09 - svartsmoke med hvitt

as 09 - blåsmoke med hvitt

ds 09 - rødsmoke med hvitt

es 09 - cremesmoke med hvitt

fs  09 - sortskilpaddesmoke med hvitt

gs 09 - blåskilpaddesmoke med hvitt

ns 09 22 sortsølvtabby med hvitt

ns 09 23 sortsølvtigre med hvitt

ns 09 24 sortsølvspottet med hvitt

as 09 22 blåsølvtabby med hvitt

as 09 23 blåsølvtigre med hvitt

as 09 24 blåsølvspottet med hvitt

ds 09 22 rødsølvtabby med hvitt

ds 09 23 rødsølvtigre med hvitt

ds 09 24 rødsølvspottet med hvitt

es 09 22 cremesølvtabby med hvitt

es 09 23 cremesølvtigre med hvitt

es 09 24 cremesølvspottet med hvitt

fs  09 22 sortskilpaddesølvtabby med hvitt

fs  09 23 sortskilpaddesølvtigre med hvitt

fs  09 24 sortskilpaddesølvspottet med hvitt

gs  09 22 blåskilpaddesølvtabby med hvitt

gs  09 23 blåskilpaddesølvtigre med hvitt

gs  09 24 blåskilpaddespottet med hvitt


Gruppe 9 - helt hvite katter.


w - hvit

Copyright © All Rights Reserved